Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, stosownie do § 3 Uchwały Nr 1625/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI Kadencji informuje, iż ostateczny termin zgłaszania kandydatów do organów lub na funkcję upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, iż z uwagi na powyższe, w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota), w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, będzie pełniony dyżur w godzinach 9:00-13:00.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Lublinie
Jaromir Miaskowski
radca prawny