Lubelski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zapraszają na panel dyskusyjny pt. „Wyrok TSUE. I co dalej?”, który odbędzie się 11.12.2019 r. o godz. 18.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

W dyskusji wezmą udział:

  • Sędzia SA Barbara du Chateau, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie
  • Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS
  • Prof. UMCS dr hab. Sławomir Patyra, Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS
  • Prof. UMCS dr hab. Rafał Poździk, Katedra Prawa Unii Europejskiej UMCS

Dyskusję będą moderować:

  • Monika Płoska-Pecio, sędzia SR, członek zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
  • Krzysztof Sokołowski, adwokat, członek zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

W czasie panelu spróbujemy m.in. ustalić kto jest adresatem wyroku TSUE wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18. Porozmawiamy o tym jaki skutek, w poszczególnych typach postępowań, może mieć ustalenie wadliwości powołania sędziego i czy skutek ten jest zróżnicowany w zależności od tego, czy mamy do czynienia z sędzią nowo powołanym (także asesorem), czy sędzią uzyskującym nominację do sądu wyższej instancji. Zastanowimy się czy i w ewentualnie w jaki sposób pełnomocnicy, obrońcy, sędziowie, przewodniczący wydziałów powinni zastosować się do interpretacji przedstawionej w wyroku TSUE. Zastanowimy się także nad tym, czy przyznane sądom prawo kontroli prawidłowości powołania sędziów pozostaje w kolizji z przyznaną Prezydentowi RP prerogatywą niezaskarżalnego powołania sędziego.

Pliki do pobrania