Wydział Prawa i Administracji UMCS już po raz drugi zaprasza na Podyplomowe Studium Legislacji. Dobre doświadczenia pierwszej edycji oraz sprawdzona formuła zajęć sprawia, że kierunek jest bardzo atrakcyjny dla osób znajdujących się na rynku pracy.

O unikalnej formie studiów świadczy zarówno praktyczny format zajęć, jak i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji. Zajęcia prowadzą bowiem wieloletni współpracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu oraz kadra pracowników naszego Uniwersytetu.

Uczestnicy Podyplomowego Studium Legislacji wzbogacą swoją wiedzę z zakresu procedur prawodawczych i systemu prawa. Dzięki praktycznej formie prowadzonych zajęć słuchacze uzyskają umiejętności związane z pisaniem projektów aktów prawnych. Program Studium kładzie szczególny nacisk na przygotowanie aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych.

Studium pomaga rozwijać ścieżkę kariery oraz zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Dedykowane jest w szczególności pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów administracji publicznej, zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych. Na Podyplomowe Studium Legislacji zapraszamy także osoby świadczące usługi prawne oraz zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie ustawodawstwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie www.studium.legislacji.umcs.pl