Poniżej publikujemy informację o przedłużeniu naboru na otwartą przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk III edycję Podyplomowych Studiów „Prawa Antykorupcyjnego” poświęconych zagadnieniom przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który przyznał mu – jako jedynej takiej inicjatywie w kraju – patronat honorowy.

Studia adresowane są głównie do pracowników sektora publicznego (urzędy, instytucje publiczne) i poświęcone szeroko pojętej problematyce antykorupcyjnej. Zajęcia prowadzić będą wyselekcjonowani, wybitni wykładowcy, zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy – funkcjonariusze CBA.

Zapisy trwają do 5 marca 2021 r., więcej informacji jest dostępne pod adresem: www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego lub nr telefonu: 22 657 28 68 /  +48 505 041 045 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl

Pliki do pobrania