W poniedziałek 22 października br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS miała miejsce bardzo podniosła uroczystość.

Prof. Timothy Snyder otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Prof. Timothy Snyder to światowej sławy amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale, specjalista historii nowożytnego nacjonalizmu i historii Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem pracy „Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś, 1569-1999” za którą otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznaną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Biegle włada językiem polskim.

Uroczystość nadania tytułu Profesorowi zgromadziła wielu znakomitych gości i przyjaciół Profesora. Wśród nich obecni byli m. in. prof. Norman Davies (prof. Uniwersytetu Londyńskiego), prof. Krzysztof Mikulski (Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego), prof. Jan Pomorski (promotor laureata), prof. Janusz Wrona i prof. Andrzej Paczkowski (recenzenci).