Program realizowany jest pomiędzy dziewięcioma krajami Unii Europejskiej, w programie oprócz Polski (Krajowa Izba Radców Prawnych) uczestniczą także samorządy prawnicze z Cypru, Hiszpanii, Grecji, Czech, Słowacji, Rumunii, Włoch oraz Barcelony i Paryża. Na przestrzeni dwóch lat, każde państwo biorące udział w tym projekcie będzie nie tylko wysyłało wyłonionych w drodze rekrutacji prawników na wymiany, ale zobowiąże się także do przyjęcia na wymianę prawników z pozostałych krajów.

Wymiana trwa dwa tygodnie (14 dni). W przypadku Polski uzgodniono, że w ciągu dwóch lat 10 radców prawnych wyjedzie na wymianę. W sumie na przestrzeni dwóch lat w wymianie weźmie udział 107 prawników z 9 krajów Unii Europejskiej

Program ten w Polsce przeznaczony jest dla czynnych radców prawnych mających nie więcej niż siedem lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia złożenia ślubowania radcowskiego). Związane jest to z faktem, że celem programu jest m.in. wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego prawników znajdujących się na początku swojej drogi zawodowej, poszerzanie wiedzy na temat systemów prawnych innych państw oraz nawiązywanie sieci kontaktów międzynarodowych.

Zapraszamy do Rejestracji.