Schronisko w Dominowie zwróciło się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu szkolenia dla Rady Schroniska z zakresu międzynarodowych standardów i norm praw człowieka i praw dziecka, w tym tzw. Zasad z Hawany, deeskalacji zachowań agresywnych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Radców prawnych specjalizujących się w tej tematyce lub osoby, które podjęłyby się przeprowadzenia szkolenia z tego zakresu zapraszamy do kontaktu z OIRP w Lublinie na adres e – mail: poczta@oirp.lublin.pl lub telefonicznego: tel. 81 532 06 95 w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.