Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza i Dziekan ORA w Lublinie Bartosz Przeciechowski wspólnie wystąpili do prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie o zorganizowanie biura podawczego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z/s w Świdniku na terenie Miasto Lublin – w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód lub Sądu Okręgowego.