16 kwietnia br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ze wskazaniem Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej przekazała 68 sztuk kombinezonów na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Lublinie, blok G, gdzie będą hospitalizowani pacjenci z podejrzeniem lub stwierdzeniem COVID-u.

W imieniu OIRP w Lublinie dary przekazał mec. Sławomir Bartnik – Wicedziekan Rady do rąk lekarzy dr Moniki Bojarskiej – Łoś oraz dr Marka Niewiedzioła – Kierownika Oddziału.

Widzimy wysiłek pracowników służby zdrowia oraz poświęcenie z jakim walczą o zdrowie i życie pacjentów zakażonych koronawirusem. Stwarza to jednocześnie zagrożenie dla niosących pomoc. Potwierdzają to dane, wskazujące że ponad 15 % wszystkich zakażeń koronawirusem dotyczy lekarzy i obsługi szpitalnej, co jest skutkiem różnych czynników, w tym braku wystarczającej ilości środków ochrony osobistej – mówi Dziekan Rady dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS.