W załączeniu publikujemy Raport pt. „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów „frankowych”.

Raport ma na celu syntetyczne i obiektywne przedstawienie konsekwencji a także uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz prawnych wyroków sądów dotyczących sporów między kredytobiorcami zadłużonymi we frankach szwajcarskich a kredytodawcami.
Obejmuje on zbiór zagadnień, które naszym zdaniem mogą wystąpić w wyniku sumy rozstrzygnięć kwestii ważności umowy i dalszego jej funkcjonowania, czy też unieważnienia i skutków tego unieważnienia.

Raport opracowany został na podstawie:
– badania metodą delficką opinii ekspertów prawnych przeprowadzonego w grudniu 2019, oraz
– debaty pt. Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych” – konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów państwa, która odbyła się 23 stycznia 2020 roku z inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego.