W załączeniu publikujemy raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. W dokumencie wskazano na kwestie niezwykle ważne w kontekście zapewnienia nieletnim skutecznego prawa do obrony.

Pliki do pobrania