Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych prowadzonym poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp na obsługę prawną dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2021 roku o godz.10:00.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym – link do ogłoszenia:

https://tomaszowlub.sr.gov.pl/adm-26,new,mg,167.html,317