W piątek 13 stycznia br. w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich. Podczas inauguracyjnego przemówienia Dziekan Rady Arkadiusz Bereza powitał nowych członków naszego samorządu. Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi przewidzianymi dla radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego oraz pamiętać będą o zobowiązaniach zawartych w rocie ślubowania.

Podczas uroczystości obecni byli: Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec, Kierownik Szkolenia Sławomir Pilipiec, Z-ca Kierownika szkolenia Hubert Ząbek, Rzecznik prasowy Ewa Urbanowicz.

Dziekan wręczył specjalne nagrody trzem aplikantkom, które uzyskały najwięcej punktów podczas egzaminu wstępnego. Serdecznie gratulujemy Paniom: Katarzynie Kapusta, Marii Muzyczuk i Karolinie Rak.