W trosce o podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów studiów prawniczych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i pracowników kancelarii, Instytut Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podjął starania o utworzenie studiów podyplomowych: Prawo kanoniczne dla prawników. Od 22 stycznia do 15 marca 2021 roku zapraszamy do rekrutacji osoby, które chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej, doradztwa postępowania kanonicznego, kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością powyższych studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w powyższym zakresie. Ich słuchacze zostaną zapoznani ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji. Absolwent studiów uzyskuje dyplom, który daje możliwość pełnienia funkcji doradców z prawa kanonicznego w kościelnych trybunałach sądowych, a także stanowi podstawę, aby biskup upoważnił go do pełnienia funkcji audytora, asesora, kierownika kancelarii sądu, notariusza lub adwokata kościelnego {Instrukcja Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28.04.2018).

Szczegółowe informacje na temat zajęć i programu studiów podyplomowych: Prawo kanoniczne dla prawników oraz niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na poniższej stronie internetowej: http:/ /kandydat.kul.pl/podyplomowe/prawo-kanoniczne-dla-prawnikow/.