Przypominamy, że informacje dotyczące szkoleń ogólnopolskich dla radców prawnych organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych znajdują się na stronie pod adresem: http://szkolenia.kirp.pl.