Zapraszamy do udziału w szkoleniach stacjonarnych oraz online radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w I kwartale 2023 r. Zastrzegamy możliwość zmian w harmonogramie o czym będzie powiadamiać w odrębnych komunikatach.

Szczegółowy wykaz szkoleń dostępny jest w zakładce Dla Radców – Doskonalenie zawodowe (kliknij tutaj).