Zapraszam do udziału w szkoleniach stacjonarnych radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w IV kwartale 2022 r. zastrzegając, że mogą one ulec przekształceniu w webinaria w przypadku zaistnienia siły wyższej lub ograniczeń wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów. Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie OIRP Lublin przy ul. K. Wallenroda 2E.

Szczegółowy wykaz szkoleń dostępny jest w zakładce Dla Radców – Doskonalenie zawodowe (kliknij tutaj).