Działając w imieniu Polskiej Izby Motoryzacji w odpowiedzi na zgłaszane przez prawników działających w branży motoryzacyjnej, liczne problemy związane z prowadzeniem postępowań mających na celu likwidację skutków szkód komunikacyjnych, pojawiła się potrzeba usystematyzowania i powiększenia wiedzy z tego zakresu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy udział w szkoleniu, które pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie przedsądowych oraz sądowych postępowań o zapłatę należnych odszkodowań. Szkolenie zostało zaplanowane w taki sposób, aby połączyć wiedzę techniczną z aspektami prawnym. Wierzymy w to, że wspólnymi siłami uda się zwalczyć wszelkie nieprawidłowości w działaniach Ubezpieczycieli, którzy prowadząc postępowania likwidacyjne zmierzają do zmniejszenia kwot należnych odszkodowań, co skutkuje powiększeniem rozmiaru szkody powstałej u Poszkodowanych w związku z zdarzeniami drogowymi.

Termin szkolenia 27 kwietnia 2021 roku. W załączeniu publikujemy również program szkolenia, kwestionariusz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za organizację.

Pliki do pobrania