Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online pt. “Aspekty prawne opieki nad małoletnimi obywatelami Ukrainy przybywającymi do Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, które odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. w godz. 15:00-17:15. Szkolenie poprowadzą SSR Maciej Wolski oraz SSR Elżbieta Molin.