W  reakcji na kierowane pytania oraz w związku z wejściem w życie  zmian ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U, z 2021 r poz. 1132, z późn.zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 815),  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie  informuje, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy naszej Izby mogą uczestniczyć  w dniu   29 listopada  2021 r. w godz. 16.30-20.30 w webinarium  on-line prowadzonym przez  r.pr. Wojciecha Kapicę, poświęconemu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML), a obowiązki radcy prawnego, którego organizatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

W porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, radcowie prawni i aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  ponoszą odpłatność za udział  w tym szkoleniu ze zniżką w wysokości  30 zł tj. na  takich samych zasadach, jak radcowie prawni (aplikanci) Izby szczecińskiej

W związku z powyższym informujemy, że:

  1. odpłatność za szkolenie on-line dokonywana jest za pomocą systemu e-płatności, w czasie rejestracji na szkolenie.
  2. przy rejestracji na określone szkolenie proszę zaznaczyć pole: Jestem członkiem OIRP w Lublinie, gdyż tylko wówczas zostanie naliczona odpłatność w odpowiedniej (niższej) wysokości.
  3. numer wpisu na listę radców prawnych (aplikantów) proszę podawać wyłącznie WIELKIMI LITERAMI.

Szczegóły rejestracji oraz dokonania opłaty za szkolenie w wysokości 30 zł dla radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Lublinie dostępne są pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/product/przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy-aml-a-obowiazki-radcy-prawnego/

Za pośrednictwem internetowego formularza przy rejestracji na webinarium istnieje możliwość zadawania pytań do prowadzącego webinarium.

Szkolenie poprowadzi r. pr. Wojciech Kapica, który w swojej karierze pracował m.in. dla Komisji Nadzoru Finansowego. Prelegent był również ekspertem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2020-2021). Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).