Jest to szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI. Organizatorem szkolenia jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:

Część I szkolenia – 18 listopada 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne.

Część II szkolenia – 25 listopada 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie.

Przed każdym ze spotkań uczestniczki i uczestnicy otrzymają także materiały do samodzielnej pracy.

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/g9kGdpJ9GabwJtay9.