Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych Lublin –Wilno, w terminie 6 – 9 czerwca 2019 r.

Tematy szkolenia:

  1. „Nowe kierunki zmian projektu ustawy Prawo zamówień publicznych” radca prawny – Małgorzata Stręciwilk – UMCS w Lublinie.
  2. „Proces cywilny w świetle dokonanych zmian kc i kpc” sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie – Alicja Zych.

Odpłatność od osoby 800,00 zł

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodę na przetwarzanie danych” i „Zgodę na wykorzystanie wizerunku” przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Opłatę należy uiścić na konto: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Banku Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559.
Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszenia do której należy dołączyć „Zgodę na przetwarzanie danych” i „Zgodę na wykorzystanie wizerunku”

Ilość miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty.

Szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem wyrażonej w formie elektronicznej lub pisemnej, uiszczona opłata zostanie zwrócona. W razie rezygnacji dokonanej po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, w przypadku braku zainteresowanych udziałem w szkoleniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Koordynator ds. Szkoleń
r. pr. Barbara Cioch

Pliki do pobrania