[AKTUALIZACJA 14.02.2023]

Szanowni Państwo,

z  uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem „ Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023”, które odbędzie się w dniu 20.02.2023 r.  w godzinach od 12.00 do 16.00 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie ul. Wallenroda 4C (Ośrodek Szkoleniowo – Dydaktyczny – Dział Aplikacji) i ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej limit wolnych miejsc został już wyczerpany.

Uprzejmie  informujemy, że szkolenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym (online) i zachęcamy do uczestnictwa  w szkoleniu w formie zdalnej. Rejestracji indywidualnej na webinar można dokonać za pośrednictwem Platformy e-learningowej OIRP w Lublinie (https://lms.oirp.lu).

 

Ponadto informujemy również, że szkolenie będzie nagrywane i będzie możliwość późniejszego odtworzenia w dogodnym dla Państwa terminie.

W razie problemów z logowaniem lub transmisją online prosimy o kontakt: https://pomoc.oirp.lu/


Serdecznie zapraszamy na szkolenie z nowelizacji Kodeksu Pracy 2023, które odbędzie się 20 lutego 2023 r. w godz. 12.00-16.00 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie ul. Wallenroda 4C (Ośrodek Szkoleniowo – Dydaktyczny – Dział Aplikacji).

Szkolenie poprowadzi dr  nauk prawnych  r.pr. Iwona Gęsicka (Wieleba)

Rejestracja na szkolenie: https://rejestracja.oirp.lu

UWAGA: szkolenie – oprócz formuły tradycyjnej (stacjonarnej) – będzie równolegle transmitowane online (webinar) oraz opublikowane jako szkolenie e-learningowe na Platformie e-learningowej OIRP w Lublinie. Link do rejestracji indywidualnej na webinar zostanie udostępniony na Platformie e-learningowej OIRP w Lublinie (https://lms.oirp.lu).

Program szkolenia:

Praca zdalna

 • podstawy prawne świadczenia pracy zdalnej i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • praca zdalna na żądanie – kategorie uprzywilejowanych pracowników,
 • okazjonalna praca zdalna,
 • ograniczenia w możliwości żądania powrotu do wykonywania pracy offline,
 • podstawy odmowy powierzenia wykonywania pracy w formie zdalnej,
 • koszty pracy zdalnej – porównanie ekwiwalentu i ryczałtu,
 • kontrola wykonywania pracy świadczonej w formie pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • BHP zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalnie,
 • wypadek przy pracy zdalnej,
 • zmiany w dokumentacji pracowniczej,
 • regulamin pracy zdalnej, porozumienie oraz inne dokumenty.

Kontrola trzeźwości

 • zasady przeprowadzenia kontroli, rodzaje i formy kontroli,
 • niedyskryminacyjny dobór pracowników do kontroli prewencyjnej,
 • metody przeprowadzenia kontroli bez zarzutu o naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu,
 • obowiązki informacyjne dotyczące kontroli,
 • nowa część akt osobowych E dotyczących kontroli trzeźwości – obowiązek prowadzenia z ograniczeniem czasowym przetwarzania danych,
 • stwierdzenie nietrzeźwości pracownika, możliwość kwestionowania wyniku badania- konsekwencje,
 • badanie trzeźwości pracownika zdalnego,
 • zmiany w regulaminie i dodatkowe dokumenty związane z kontrolą,
 • kontrola trzeźwości wobec osób świadczących pracę niebędących pracownikami.