Informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników sądów powszechnych i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością (OzN) oraz metod i sposobów kontaktu i komunikacji z OzN, na rożnych szczeblach organizacyjnych w sądownictwie powszechnym. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady rekrutacji zostały opisane w Informatorze o szkoleniach oraz Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – w załączeniu.

Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 5) -decyduje kolejność zgłoszeń.

Chętnych radców prawnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu prosimy o zgłoszenie na adres: poczta@oirp.lublin.pl do dnia 26 maja 2023 r.