Kontynuując naszą inicjatywę z lat ubiegłych, Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Fundacją „ZNAM PRAWO” po raz kolejny dołączyła do projektu Szlachetna Paczka.