Wakacyjny kurs z mediacji “Zostań mediatorem”

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza na wakacyjny kurs z mediacji "Zostań mediatorem". Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, [...]