W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 241/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 233/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) zmienionej Uchwałą Nr 236/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. i Uchwałą Nr 240/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 4 maja 2020 r.