W załączeniu poniżej publikujemy Uchwałę Nr 250/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.