Pomoc prawna w Polsce (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, prokuratorami i w komisariatach policji, a także np. wobec zakładów ubezpieczeń) powinna być wykonywana przez profesjonalistów, tj. adwokatów i radców prawnych. To założenie projektu ustawy, którą Naczelna Rada Adwokacka złoży w formie petycji.

Ustawa przyczyni się do podniesienia poziomu usług prawnych, ochrony konsumentów, usprawnienia pracy sądów, a do tego otworzy rynek dla coraz większej rzeszy młodych, profesjonalnych prawników – adwokatów i radców prawnych, którzy spełniają kryteria wykonywania zawodu.

Więcej informacji:

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/naczelna-rada-adwokacka-chce-uregulowania-rynku-pomocy-prawnej/

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezes-nra-czas-skonczyc-z-prawniczym-znachorstwem-wywiad/