Dzień 15 lipca 2022r. zapisał kolejną kartę w historii Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tego dnia uroczyście w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej przed Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dr hab. Arkadiuszem Berezą, w obecności najbliższych, złożyło ślubowanie  radcowskie 81 osób. Tym samym grono radców prawnych OIRP Lublin zwiększyło się z liczby 2417 do liczby 2498. Dla porównania w 1983 r., a więc ok. 40 lat temu, gdy tworzono Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie  w jej skład wchodziło 760 radców prawnych. W tym roku do egzaminu radcowskiego przystąpiły 93 osoby. Wskaźnik zdawalności w izbie lubelskiej osiągnął 94 % i jest najwyższy w skali kraju. Ślubowanie radców prawnych jest ważnym wydarzeniem w historii każdej izby, dlatego też w uroczystości tej z ramienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uczestniczyli także dr Anna Fermus-Bobowiec – Wicedziekan Rady ds. aplikacji radcowskiej, Przewodnicząca Komisji ds. aplikacji, Urszula Nieborak – Wicedziekan Rady ds. wykonywania zawodu i doskonalenia zawodowego, dr Monika Kępa –  Członek Rady, Członek Komisji ds. Aplikacji, dr Sławomir Pilipiec – Kierownik Szkolenia Aplikantów, Członek Komisji ds. aplikacji, Eryk Pietrusiński – Członek Komisji ds. aplikacji, Członek Komisji ds. sportu oraz Beata Urbańska – Kubicz – Zastępca Rzecznika Prasowego.

W trakcie uroczystości Dziekan oraz Wicedziekani Rady OIRP w Lublinie wręczyli nagrody za wysoki wynik z tegorocznego egzaminu radcowskiego  radcy prawnemu Barbarze Bocheńskiej, radcy prawnemu Michałowi Lerka (średnia ocen 4,4) oraz nagrody za wysokie wyniki uzyskane na aplikacji radcowskiej radcy prawnemu Barbarze Bocheńskiej, radcy prawnemu Sylwii Zaborskiej (średnia ocen 4,44), radcy prawnemu Emilii Maniarze (średnia ocen 4,22). Starosta roku radca prawny Kamila Anioł – Płoch otrzymała nagrodę specjalną za zasługi na rzecz samorządu.

Każdy z nowo zaślubionych radców prawnych dostał pamiątkowe zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych oraz platynową odznakę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Mamy nadzieję, że radcowie prawni OIRP w Lublinie, którzy złożyli ślubowanie w szczególnym dla samorządu radcowskiego roku 2022 – roku jubileuszu 40 – lecia jego istnienia, będą aktywnie współtworzyć teraz z nami przyszłość lubelskiej Izby, która odgrywa ważną rolę w życiu miasta i regionu. Tego im i sobie serdecznie życzymy!