24 października odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej Pierre’owi Joliot, profesorowi honorowemu Collège de France i członkowi Francuskiej Akademii Nauk.

Pierre Joliot jest wnukiem Marii Skłodowskiej–Curie, laureatki Nagrody Nobla z dziedziny chemii i fizyki i Pierre’a Curie, laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, oraz synem Frédérica i Irène Joliot-Curie – laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Urodził się 12 marca 1932 r. w Paryżu. Jest specjalistą z dziedziny biochemii, biofizyki i biologii i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie fotosyntezy – kluczowego procesu warunkującego życie w biosferze Wyniki swoich badań opublikował w 157 pracach naukowych. Od 1981 r. profesor Collège de France. W latach 1985-1986 pełnił funkcję doradcy premiera w sprawach nauki i technologii, a w latach 1989-1992 był członkiem narodowego komitetu do spraw rozwoju badań naukowych. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany prestiżowymi nagrodami. Od 2001 r. jest Komandorem Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi, a od 2012 r. Wielkim Oficerem Francuskiej Legii Honorowej.

Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza otrzymał od prof. Pierre`a Joliot dedykację skierowaną do członków naszej Izby.

Tłumaczenie dedykacji z książki: Dla Dziekana Rady i radców prawnych z Lublina, absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z wyrazami przyjaźni Pierre Joliot.