W związku z utworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozpoczęciem ich działania z dniem 1 lipca 2020 roku,

Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza na konferencję online pt.: „Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym”.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zapisu znajdziecie Państwo klikając tutaj.