Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na kolejną konferencję podatkową: V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6-7 marca 2020 r.). Referat wprowadzający pt. „Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe” wygłosi tradycyjnie Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

W trakcie konferencji omówionych zostanie prawie 40 orzeczeń w sprawach podatkowych zapadłych w 2019 r. Istotną częścią naszych spotkań jest dyskusja.

Więcej informacji:
www.law.umk.pl/osf/ lub:
www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-2/

Pliki do pobrania