V ZGROMADZENIE DELEGATÓW X KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 23 MARCA 2020 R. Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE NIE ODBĘDZIE SIĘ.