W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały 2 webinaria w ostatnim tygodniu m-ca kwietnia br.:

  1. 27.04.2020 r. godz. 14-19: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu. Wykładowca: radca prawny Marek Tarkowski
  2. 30.04.2020 r. godz. 9-14: Postępowanie dowodowe po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Wykładowca: sędzia Piotr Jakubiec – Sąd Okręgowy w Lublinie

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu