W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały następujące webinaria w miesiącu grudniu br.:

 • 12 grudnia 2020 r. godz. 9.00-14.00 „Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”.
  Wykładowca: dr Angelika Kurzawa Uczelnia Łazarskiego
 • 14 grudnia 2020 r. godz. 9.00-14.00 „Prawo do grobu, prawo do pochówku, ochrona kultu pamięci po osobie zmarłej – cywilnoprawne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z powstaniem, treścią, ochroną i ustaniem każdego z praw”.
  Wykładowca: SSO Piotr Jakubiec
 • 19 grudnia 2020 r. godz. 9.00-14.00 „Zasady orzekania o kosztach sądowych i rozstrzygania o kosztach procesu”.
  Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Alicja Zych
 • 21 grudnia 2020 r. godz. 9.00-14.00 „1. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie. 2. Tajemnica zawodowa radcy prawnego w aspekcie procesowym”.
  Wykładowca: Sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Matras
 • 28 grudnia 2020 r. godz. 9.00-14.00 „Prawo własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym”.
  Wykładowca: dr hab. Adrian Niewęgłowski UMCS Lublin

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu