W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały kolejne webinaria w miesiącu lutym i marcu br.:

 • 15 lutego 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Rozprawa on-line. Postepowanie cywilne w okresie zagrożenia epidemiologicznego”.
  Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Jakubiec
 • 22 lutego 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Skuteczna autoprezentacja i psychologia komunikacji z klientem dla radców prawnych”.
  Wykładowca: Monika Kitowska – specjalista psychologii klinicznej PSK 4 Klinika Neurologiczna
 • 8 marca 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Zasady koncentracji materiału dowodowego, wnoszenia pism przygotowawczych, doręczeń, przeprowadzania posiedzenia przygotowawczego – po reformie postępowania cywilnego”
  Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego Artur Żuk
 • 15 marca 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Brak lojalności pracownika jako przesłanka rozwiązania umowy o prace. Przesłanka niecelowości lub braku możliwości przywrócenia pracownika do pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Przesłanki zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji – wybrane uwagi”.
  Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego dr Renata Borek-Buchajczuk – adiunkt UMCS

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu