W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały następujące webinaria w miesiącu maju br.:

 1. „Ochrona danych osobowych w działalności radców prawnych”
  Termin: 11 maja 2020 roku godz. 14:00-19:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Paweł Fajgielski – KUL Lublin

   

 2. „Postępowanie gospodarcze po zmianach kpc”
  Termin: 18 maja 2020 roku godz. 14:00-19:00
  Wykładowca: sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku – delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie – Grzegorz Kister

   

 3. „Zmiany przepisów kpc o postępowaniu rozpoznawczym (przepisy ogólne o procesie)”
  Termin: 21 maja 2020 roku godz. 9:00-14:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – UMCS w Lublinie

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu