W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały kolejne webinaria w miesiącu maju i czerwcu br.:

 • 24 maja 2021 r. godz.9.00-14.00
  „Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
  Wykładowca: sędzia Jacek Chaciński Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie delegowany do Sądu Apelacyjnego
 • 14 czerwca 2021 r. godz.9.00-14.00
  „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”
  Wykładowca: sędzia Piotr Jakubiec Sąd Okręgowy w Lublinie
 • 21 czerwca 2021 r. godz.9.00-14.00
  „Aktualne zagadnienia prawne w zakresie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych”
  Wykładowca: radca prawny Andrzej Pruszkowski
 • 28 czerwca 2021 r. godz.9.00-14.00
  „Ochrona własności intelektualnej przed polskimi sądami powszechnymi – problemy z praktyki radcy prawnego”
  Wykładowcy: dr Michał Mazurek radca prawny, Ewelina Pijewska radca prawny

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu