Informujemy, że w Ekstranecie dla radców prawnych OIRP w Lublinie udostępniona została wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.