29 października br. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie delegacja OIRP w Lublinie na czele z Dziekanem Rady Arkadiuszem Berezą oddała hołd i zapaliła znicze na grobie śp. Aleksandra Gutthego.

Aleksander Gutthy wykonywał zawód radcy prawnego w latach 1962-1990. Po zorganizowaniu samorządu pełnił funkcję Dziekana Rady OIRP w Lublinie przez I i II kadencję. Za ogromne zaangażowanie w działalność samorządu radcowskiego został odznaczony w 1996 roku złotą odznaką “Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.