W dniu 7 czerwca 2019 r. podczas szkolenia wyjazdowego do Wilna delegacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyła wizytę w Litewskiej Izbie Adwokackiej.

Ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w spotkaniu brali udział: Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, Wicedziekan Rady Hanna Chabros, r. pr. Monika Kępa, r. pr. Beata Ogrodnik – Kołodziejczyk, r. pr. Małgorzata Szreniawska, r. pr. Marzena Świstak i r. pr. Małgorzata Stręciwilk. Stronę Litewskiej Izby Adwokackiej reprezentowali Prezes Rady Ignas Vegele, Wiceprezes Rady Mindaugas Kukaitis oraz adwokat Dalius Gintautas.

Przedmiotem spotkania była przede wszystkim wymiana doświadczeń z zakresu działalności izb oraz zadań jakie stawiane są przed samorządami prawniczymi. Wizyta odbyła się w przyjemnej atmosferze, przeradzając się w żywiołową dyskusję na tematy istotne z punktu widzenia wykonywania zawodu adwokata na Litwie i radcy prawnego w Polsce. Na pamiątkę spotkania wręczono nam Kodeks Etyki Litewskiej Adwokatury, który otrzymują adwokaci litewscy w czasie ceremonii ślubowania. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami adwokatury litewskiej stanowi kolejny istotny element działalności zagranicznej naszej Izby, prowadząc do poszerzenia międzynarodowego grona przedstawicieli zawodów prawniczych, z którymi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie współpracuje.