Poniżej publikujemy link zawierający szczegóły i procedury dotyczące Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych.

Pakiet ma na celu wsparcie lubelskiego biznesu i organizacji społecznych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

LUBELSKI PAKIET: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorstw-i-organizacji-pozarzadowych,1023,791,1.html