Informujemy o nawiązaniu współpracy OIRP w Lublinie również z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie!

Od 4 maja br. radcowie prawni będą udzielać koleżeńskiej pomocy prawnej pielęgniarkom i położnym w okresie stanu epidemii wywołanego chorobą COVID – 19.

Z radcami prawnymi będzie można kontaktować się telefonicznie i mailowo.