Najnowsze regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 2e, Lublin

Wykładowca: dr Daniel Mańkowski radca prawny Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa

Polski proces wekslowy po nowelizacji kpc

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 2e, Lublin

Wykładowca: dr Jan Mojak radca prawny UMCS Lublin i Tomasz Turski radca prawny