Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 2 lutego 2019 r. (godz. 20:00), odbędzie się Karnawałowy Bal Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Bal, jak w latach ubiegłych, będzie miał miejsce w Restauracji „Etiuda. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Cena za 1 os./230,00 zł

Wpłaty proszę dokonywać na:

E-EKSPERT Krzysztof Zdunek Restauracja Etiuda
Szerokie 123
20-050 Lublin
nr rachunku bankowego 18 2030 0045 1110 0000 0429 9500

w tytule podając: BAL KARNAWAŁOWY RADCÓW PRAWNYCH LUBLIN 2019 + imię i nazwisko osoby/osób, za którą/e dokonywana jest wpłata.

Dokonanie wpłaty do dnia 24.01.2019 r. jest warunkiem potwierdzenia udziału w Balu.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie w tym zakresie potwierdzenia na adres e-mail: bal2019@oirp.lublin.pl, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e została dokonana wpłata. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista uczestników Balu.

Dodatkowo w przypadku osób, które nie spożywają dań mięsnych, prosimy o przekazanie wraz z potwierdzeniem wpłaty informacji co do tego faktu, z podaniem imienia i nazwiska osoby, której ta informacja dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że stoliki dla uczestników Balu będą 10 osobowe. W przypadku rezerwacji całego stolika dla określonej grupy osób, prosimy o przesyłanie listy osób ze wskazaniem ich imion i nazwisk na ww. adres email.

UWAGA: Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Osoba do kontaktu w sprawie Balu Karnawałowego Radców Prawnych ze strony Restauracji Etiuda:
Pani Mirela Solis
tel. 81 718 70 43

Osoby do kontaktu w sprawie Balu Karnawałowego Radców Prawnych ze strony OIRP Lublin:
Pani Beata Ogrodnik – Kołodziejczyk
tel. 665 880 150
Pani Katarzyna Klech
tel. 608 570 045

Sponsorem Karnawałowego Balu Radców Prawnych 2019 jest: