Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

[AKTUALIZACJA 22.08.2019 – BRAK WOLNYCH MIEJSC]

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Kazimierzu Dolnym, „Król Kazimierz Hotel & SPA” w terminie 3.10 – 5.10.2019 r.

Program szkolenia:

  1. System nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem skargi nadzwyczajnej.
  2. Najnowsze zmiany de lege lata, de lege ferenda w postępowaniu cywilnym w ujęciu praktycznym.

Radca prawny dr hab. Joanna Studzińska – członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

  1. Nowe podejście do zamówień publicznych – najważniejsze zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych
  2. Występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – aspekty prawne i organizacyjne procedury odwoławczej

Radca prawny Małgorzata Stręciwilk – pracownik naukowy WPiA UMCS w Lublinie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych    

 

Odpłatność od osoby 550,00 zł

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz zgodą na przetwarzanie danych i zgodą na wykorzystanie wizerunku przyjmowane będą do dnia 15 września 2019 r.

Opłatę  należy uiścić na konto: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Banku Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty.

Szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

W razie rezygnacji, bez względu na jej przyczynę, w przypadku braku zainteresowanych udziałem w szkoleniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Koordynator ds. szkoleń
BARBARA CIOCH

Pliki do pobrania