Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
  1. Zasady doręczania zawodowym pełnomocnikom pism sądowych przez portal informacyjny w świetle ostatnich zmian.
  2. Elektroniczna komunikacja pomiędzy sądem a pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu cywilnym.
  3. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie faktów ujawnionych bądź utrwalonych w Internecie, wykorzystanie Internetu do usunięcia skutków naruszenia praw.

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec