Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Impreza odbędzie się w dniach 22­–24 sierpnia 2019 r. na kortach Arki Gdynia, ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia.

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł
dla radców prawnych – 390 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego  690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat, m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty, podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do 5 sierpnia 2019 r. – wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faksem (faks 22 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019 r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników mistrzostw na kwotę:
50 000  zł – nw.,
100 000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskiej podeszwie.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych
 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa
tel./faks 22 319 56 16, recepcja: 22 319 56 01, bezpośrednio: 22 319 56 04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się w załączeniu.