Poniżej przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego w celu poznania opinii środowiska radców prawnych tj. „Ankiety dotyczącej zmian w funkcjonowaniu samorządu radców prawnych”.

Udział w wypełnieniu ankiety miał charakter dobrowolny i anonimowy, ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w okresie od 13 maja do 27 maja 2019 r.

Pliki do pobrania